Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
realizacja w latach 1985-2009
th
th
th
WZMot w Poznaniu
realizacja w latach 2005-2010
th
th
th
th
Wydział Geografii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
realizacja w roku 2003
th
th
th
th